Den gode, den onde, den reserverat uppmuntrande

Det sker stora omvälvningar i det svenska politiska landskapet. Faktum är att de sker mitt framför våra ögon, i realtid. Nästan parallellt med moderaternas partistämma – där många beslut fattades som innebar en fortsatt rörelse mot mitten – höll vi i Lilla Torg(c) vår första presskonferens. På något sätt känns det naturligt.

Liberala Centervärderingar är inte lika med moderata värderingar. Inom Centern finns till att börja med inte den centralistiska konservatism som traditionellt återfunnits hos Moderaterna. Den urbana Centerrörelsen – Lilla Torg(c), Stureplanscentern och Avenyncentern – är heller inga ersättare till de ”gamla” moderaterna, och det är heller inte den framtida uppgiften för själva Centerpartiet. Den som resonerar i den sortens termer, tar inte hänsyn till att framtiden inte kommer se ut som historien, utan tror att det som försvinner måste ersättas med något likadant – ett statiskt politiskt klimat. Så är inte fallet. Men någon måste hursomhelst föra den liberala ideologiska debatten vidare, nu när moderaterna på många sätt kapitulerat inför socialdemokratisk retorik och verklighetsbeskrivning.

Lilla Torg(c) har tagit del av tre olika perspektiv på gårdagens presskonferens.

Det första perspektivet: På ledarplats i Sydsvenskan recenceras Lilla Torg(c):s debut av Per Tedin.

Den nybildade centeravdelningen Lilla Torg (c) i Malmö, som igår höll sin första presskonferens, hoppas givetvis att [liberalismen stannar i Centern] för gott. Det är emellertid svårt att dela avdelningens optimism, även om det på måndagen var uppfriskande att höra ett gäng unga centerpartister från Malmö tala sig varma för den moderna, dynamiska storstadens kreativitet och puls.

Vi tror att Tedin lägger alltför mycket tilltro till att gamla strukturer skall förbli, och förringar moderniseringen som äger rum inom centern. Vidare överdrivs motsättningarna mellan nytt och gammalt, stad och land. Federley skriver också om detta.

Det är inte ofta det bildas nya partiavdelningar och det är ett tydligt tecken på att förändringar som kommer med organisering blir mer beständiga och går djupare än förändringar som kommer sig av partiledningarnas direktiv.

Vidare tror vi att Tedin negligerar betydelsen av de omvälvningar som äger rum inom hela det politiska landskapet, trots att han själv poängterar deras roll i den utveckling som skett.

På bara några få år har det svenska politiska landskapet förändrats i grunden. Ideologier, kärnvärderingar och åsikter har, i synnerhet inom den borgerliga alliansen, bytts mellan partierna som samlarkort på en skolgård. Bara kristdemokraterna förblir pålitligt stockkonservativa.

Johan Ingerö skrev häromdagen, med anledning av moderaternas partistämma att det poltiska landskapet stöps om, och menade att det har att göra med en radikal omfördelning av de politiska rollerna inom det borgerliga blocket.

Det finns en obestridlig logik bakom moderaternas utveckling. I tjugo år var partiet dels det i särklass största borgerliga partiet och dels det mest apparta, från mittlinjen betraktat. Den omständigheten orsakade flera onödiga valförluster. Motsvarande situation inom vänsterblocket hade inneburit att socialdemokraterna hade stått för de vilda visionerna och att miljöpartiet och vänsterpartiet fått ta på sig uppgiften att tygla dem. Väljarna hade aldrig köpt det – lika lite som de köpte tanken på att centern och folkpartiet skulle lägga band på ett revolutionärt moderatparti.

Alliansens historiska bildande kommer ha mer vittgående effekter än bara ett gemensamt valprogram och regeringssamarbete. Rollfördelningen kommer att ändras och det är ett historiskt skede vi bevittnar. Vi tror att dessa förändringar kommer bli varaktiga; Det traditionella svenska politiska landskapet kommer inte se ut som vi är vana vid. Därmed inte sagt att dynamiken, rörligheten eller – för den delen – rävspelet partierna emellan kommer gå förlorad.

För det tredje tror vi att Tedin underskattar den liberala traditionen inom centerpartiet, och förutsättningarna för liberalism.

Om liberalismen kan finna en bestående hemvist i centern är osäkert. Partiet utmärks inte av några starkare traditioner på området.

Utöver argumenten ovan mot denna tes, kan nämnas att centern alltid brunnit starkt för: För det första decentraliseringstanken, principen att beslut skall fattas nära dem de berör – En i högsta grad liberal princip. För det andra den ”kan själv”-attityd som präglar partiet.

Därför tror vi att liberalismen kommer frodas inom framtidens centerparti även i framtiden. Det är högt i tak, och inget parti är lika nyfiket.

Perspektiv nummer två: Kvällspostens Jan-Olof Bengtssons bild, för att gå vidare, målas milt sagt i hårda färger:

Risken är väl att grupperingen inte kommer att bli mycket mer än en sekt. Men som spegling av den nya centern är det intressant. För här har vi en liten grupp unga och urbana människor som tycker att den sanna liberalismen blivit förrådd och som de därför nu är i full färd med att försöka återerövra under grön färg.

Sekt, minsann? Nåväl, åsikten är fri. Men det var knappast det budskap som vi tycker förmedlades på presskonferensen. Hårt vinklat och rejält överdrivet. Bengtssons prognos om att Lilla torgcentern riskerar bli en ”sekt” ger en bild av att vi alla inom Lilla Torg(c) skulle ha exakt samma åsikter och tänka i exakt samma banor. Det är precis tvärtom! Vi har väldigt olika bakgrunder och synsätt. Lilla Torg(c) vill inte vara en klubb för inbördes beundran, eller en filosofiklubb. Vi vill diskutera och få folk att se ett annat perspektiv, och inte minst utmana våra egna perspektiv.

Tredje perspektivet: Slutligen skriver Skånska Dagbladets Bo Börrefors (ingen länk) om sammankomsten på nyhetsplats:

Detta är en helt ny centeravdelning av snitt i stadens politiska liv. […] Det ligger något i luften av ”äntligen ett politiskt alternativ i Malmö värt namnet”. […] Den nya centeravdelningen är välsignad och uppmuntrad på högsta ort, partiordföranden Maud Olofsson. […] Tusen gånger upprepade Lilla torgcenterns fok att de är liberaler i den absolut otvetydiga betydelsen att individen ska stå i centrum. Hela programmet kretsar kring individen. Du enskilda människa. Du ska kunna erövra den frihet du vill ha. Kollektivet/staten behövs. Men statens främsta skyldighet är att bistå den enskilde och dennes frihetssträvan. […] – Kalla oss bara inte för nyliberaler. Lilla torgcentern ska dra igång tankesmedja och vardagsseminarier om vad urban liberal politik och liberala värderingar är. – Då samlas vi och alla som är intresserade här på ställena runt Lilla torg för diskussion, säger Laszlo Varga.

Ett referat som vi i Lilla Torg(c) kan instämma i. Vi blev dock felciterade på ett ställe:

Andra punkter i Lilla torgcenterns program: Marknadhyror på bostäder – det ökar utbudet av hyresrätter.

Korrekt, men det gäller nybyggnationer av hyresrätter.

Kort sagt, tre mycket skilda perspektiv från gårdagens presskonferens.

Denna text publiceras även på Lilla Torg(c):s blogg, här.

Det här inlägget postades i Liberalism, Lilla Torgcentern, presskonferens. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *