FRA dåligt – Kameraövervakning kanske bra?

Nu har kammarrätten beslutat att det inte skall finnas kameraövervakning på Malmös största gågator. Kammarätten säger:

vid en sammanvägning väger integritetsintresset tyngre än trygghetsaspekten,

vilket får sägas vara både intressant och kanske lite överraskande. Har de tagit intryck av den senaste tidens debatt (det verkar Malmövänsterns Morgan Svensson mena), eller finns det några juridiska riktlinjer för denna avvägning? Hur gör man egentligen en dylik bedömning utan att helt frångå den juridiska objektiviteten och i detta sammanhang på sätt och vis bli ”politiker”? Det är frågor jag inte kan svara på.

Jag har hursomhelst funderat på ett resonemang som jag skulle vilja utveckla här på bloggen: Integritetsaspekten av kameraövervakning i förhållande till FRA och liknande integritetsövergrepp. Kan det finnas omständigheter då en liberal, som ju bör vara mot integritetsintrång generellt, ändå kan vara för kameraövervakning?

Jag är nog inte någon ”hökaktig” liberal. Jag sätter rättigheter främst, alltid. Bland dessa räknar jag in rätten till den personliga integriteten. Alla som har följt bloggen borde vara klara över, exempelvis, mitt motstånd mot FRA-lagen. Med detta sagt, kan jag likväl naturligtvis se behovet av att dels skydda medborgarna mot brott, dels att straffa dem, när brott redan har skett, som kränker andras rättigheter på olika sätt (vad gäller kameraövervakning har det framför allt effekt i det senare fallet, men i Malmö kan vi konstatera, till exempel vid Möllan, att det även har haft en förebyggande verkan).

Malmö stad säger: ”Malmö stad underströk i sin ansökan att det filmade materialet i de fasta kamerorna skulle raderas efter två dygn och att det skulle krävas tillstånd från tingsrätten för att titta på filmerna.”

Detta är intressant. I detta sammanhang tycker jag faktiskt att två dagar är alltför kort tid att spara filmen. Lagringstiden är inte det centrala ur integritetssynpunkt, snarare vem som får lov att ta del av informationen, och under vilka omständigheter.

Den korta lagringstiden är mest kosmetika för att lugna minde insatta medborgare som hyser – förvisso fullständigt berättigade – farhågor kring det integritetsintrång som kameraövervakning innebär. Det är hur informationen används som spelar roll.

Detta är mycket intressant och en aspekt av den bristande kvalitén på debatten: Det är inte kameran i sig som skall utgöra obehaget, det är vad filmen kan användas till av myndigheterna som BORDE oroa medborgarna.

För mig är följande centralt, då kameraövervakning bedrivs i offentliga miljöer:

Offentliga platser skall inte få övervakas i realtid, dvs. ingen skall kunna bevaka kamerautsändelserna direkt.

Det skall krävas domstolsbeslut för att få ta del av det inspelade materialet. I praktiken innebär detta alltså brottsmisstanke. Att befinna sig på en plats vid tidpunkten för ett brott, kan mycket väl innebära att man anses misstänkt för brott. Det är dock inte alltid tillräckligt, varför jag också menar följande:

Då tekniken för detta mycket snart kommer att finnas enkelt tillgänglig (och i viss mån redan finns), bör filmerna förses med digital maskering av ansikten. Endast de personer som är brottsmisstänkta skall kunna ”avmaskeras” i filmerna, och även detta skall kräva juridiskt beslut. Ja, jag anser att skyddet för integritetens SKA innebära byråkrati. Att detta kan tyckas frustrerande för polismakten må vara hänt.

Alla kameraövervakade platser bör förses med information om att ingen får se på materialet utan en strikt juridisk process. Ja, jag menar allvar. Sätt upp en skylt som tydligt meddelar att ingen ”sitter i andra änden och spionerar”. Det är uppenbart att det är tanken på detta som stör medborgarna, inte mer komplicerade rättsäkerhetsmässiga aspekter.

De två sista aspekterna är inte uppfyllda i Malmö-fallet, varför jag inte gråter för att Reepalu inte fick sin vilja fram (det är sällan jag gör det). Jag förstår hursomhelst, precis som Maria och Mary skriver, att det finns andra sätt att göra gågatan tryggare nattetid, och precis som Anders tycker jag att integriteten är viktig. Jag tycker dock att man bör överväga de aspekter jag tar upp istället för att bara envist vara emot kameraövervakning som princip. Maria, exempelvis, har varit mycket duktig i FRA-debatten och det ska hon ha all respekt för, men i detta fall kan det finnas anledningar att tänka utanför rutan. Man bör inte vara obstinat motståndare till något som faktiskt kan tjäna medborgarna, inte staten.

Som liberal sätter jag rättigheter främst. Men om det samhälleliga rättighetsintrånget som kameraövervakningen utgör, genom de åtgärder jag beskrivit ovan, kan minimeras – i praktiken göras obefintligt då ingen har möjlighet att se filmerna utan brottsmisstanke – blir det relevant att försöka skydda medborgarna från de rättighetsintrång som de utsätts för från andra medborgare.

Jag säger definitivt inte förbehållslöst ja till kameraövervakning, tvärtom. Jag är väldigt bestämd kring vilka förutsättningar som måste gälla. Jag tror hursomhelst att kameraövervakning, under vissa förutsättningar, kan innebära ett bättre totalt rättighetsskydd för medborgarna än om ingen övervakning alls fanns.

Jag välkomnar att debatten har stärkts så att den personliga integriteten nu värderas högre. Men det känns som att man förlorat sakligheten på köpet när det kommer till debatten om kameraövervakning.

FRA-lagen innebär ett integritetsintrång som medborgarna inte märker. Kameraövervakning är något som medborgarna märker, men som inte nödvändigtvis måste innebära ett integritetsintrång.

Däri ligger skillnaden. Om ett träd faller i skogen och ingen är där som hör det, kan det kvitta vilket ljud det gör. Om en kamera spelar in saker som ingen människa någonsin kan se, är det inte ett integritetsintrång.

För den som, efter att ha läst detta, trots allt skulle tvivla på mitt engagemang för integritet, rekommenderar jag att ta en titt här. Eller läs för den delen bara det jag skrivit de senaste månaderna.

Det här inlägget postades i FRA, kameraövervakning, Malmö, personlig integritet, rättsäkerhet. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *