Medlemsinitiativ

Som Björn upplyst om, har jag skrivit ett medlemsinitiativ. Läs:

”Those who would give up Essential Liberty to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety”. Så sade Benjamin Franklin år 1759.

Den 17 juni skall riksdagen rösta om den s.k. FRA-lagen. Centerpartiets riksdagsgrupp har tagit ställning för förslaget och uppmanar ledamöterna att rösta ja. Detta tycker vi är förfärligt och oroväckande.

Östtyska Stasi ångade upp DDR-medborgarnas privata brev och avlyssnade privata bostäder i syfte att övervaka sina undersåtar. Om FRA-förslaget godkänns, kommer Svenska statens tjänstemän göra samma sak, fast denna gång med hjälp av datorer.

FRA-förslaget ger försvarets radioanstalt rätt att fullt lagligt övervaka och dokumentera i stort sett all elektronisk kommunikation, e-post och mobiltelefoni som medborgarna företar sig. Med den s.k. IB-affären i färskt minne, och den Östtyska säkerhetspolisen alltför nära både geografiskt och i ett tidsperspektiv, borde det egentligen vara överflödigt att påpeka att befogenheter som dessa både kan missbrukas och har missbrukats många gånger genom historien. Men tyvärr tycks behovet av att upprepa dessa varningar tvärtom vara större än någonsin. Tendensen är att statens makt riktas mot medborgarna, istället för att skydda medborgarnas säkerhet och trygghet.

Dessutom tror vi heller inte att de åtgärder som föreslås kommer att stärka tryggheten för medborgarna, vilket ju är det skäl som anförs. Terrorister, kriminella och andra som hotar tryggheten kommer alltid hitta andra vägar runt dessa hinder. Det betyder istället bara att medborgarnas rättigheter kränks, och det finns alltså inte ens någon trygghetsvinst i dessa statliga integritetskränkningar.

Staten skall ha svaga rättigheter gentemot medborgarna, och medborgarna skall ha starka rättigheter gentemot staten. Detta är en liberal grundprincip. Centerpartiet frångår detta genom att stödja förslaget, och det smärtar oss.

Vi tror vidare att detta förslag bara är början på en långtgående trend som kommer urholka de medborgerliga rättigheterna, med argumentet att skydda säkerheten. Vi är mycket bekymrade för vad denna trend innebär för svensk demokrati och frihet i framtiden.

Vi menar därför att Centerpartiet bör rösta nej till förslaget om FRA den 17 juni.

Undertecknat, Centerpartiet i Malmö och Lomma:

Martin Olsvenne
Laszlo Varga
Anette Roslund
Henrik Jakobsson
Tim Svanberg
Per-Ingvar Jönsson
Eddie Juhlin

Köpenhamn den 13/6 2008

Det här inlägget postades i Centern, FRA. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *