Mangafallet mellanlandar i hovrätten

Jag har tidigare skrivit om serieöversättaren Simon Lundströms öde här på bloggen och jag har ingen anledning att revidera någon av dessa ståndpunkter nu när Simon även dömts i hovrätten (det framstår heller inte som osannolikt att fallet går vidare till HD).

Jag vill däremot poängtera några saker: Det har i media framstått som att färre böter skulle ha utfärdats genom en sänkning av straffet i Hovrätten. Detta stämmer inte. Då Simon på grund av domen i tingsrätten gått miste om inkomster på grund av förlorade uppdrag som följd av domen i tingsrätten, har det totala inkomstbaserade bötesbeloppet som en konsekvens sjunkit väsentligt. Antalet böter har varit detsamma. Värt att notera är, att då antalet bilder som klassats som barnpornografi är färre i hovrättens dom än den var i tingsrättens bedömning, har antalet böter per bild alltså ökat.

För övrigt vill jag gärna länka till Juridikbloggens Mårten Schultz:

Hovrättens dom är ur ett traditionellt perspektiv alltså oklanderlig. Det framstår som tydligt att lagstiftaren ville kriminalisera denna form av bildinnehav. Det är inte domstolarnas roll att överpröva lagstiftarens intentioner. I allmänhet.

Men ibland är det faktiskt domstolarnas roll att överpröva lagstiftarens intentioner. Det finns en aspekt som lyser med sin frånvaro i domskälen. Nämligen yttrandefrihetsaspekten. Serieöversättarens mänskliga rättighet att få yttra sig nämns inte med ett ord. Man får förutsätta att serieöversättarens försvarare påmint domstolen om Europakonventionens skydd för yttrandefriheten, men någon bedömning av om det svenska barnpornografiförbudet i detta avseende kan anses hållbart görs inte i hovrätten.

Det är en brist. Även barnpornografiska yttranden kan aktualisera yttrandefrihetsrättsliga avvägningar.

Om detta är en brist i domskälen så illustrerar domen ytterligare en brist, nämligen en brist i det svenska grundlagsskyddet. Vi brukar ju slå oss för bröstet och framhålla den svenska yttrandefrihetslagstiftningen som unik och stark. Mangadomen visar att det finns all anledning att tona ned självgodheten. Det brott som serieöversättaren fälldes för faller nämligen helt utanför den grundlagsskyddade yttrandefriheten i svensk rätt.

Den som är intresserad av mer diskussion i ämnet kan kolla upp facebookgruppen Stop Comic Censorship in Sweden.

Uppdatering: Missa för allt i världen inte Per Hagwalls (M) debattartikel i Svenskan!

Uppdatering 2: Det faktum att vissa av bilderna enligt hovrätten inte längre är att anse som barnpornografi, gör att dessa nu kan publiceras: Se exempelvis denna välskrivna artikel i Aftonbladet där en av bilderna visas. En bild som det fram tills nyligen alltså var olagligt för dig att betrakta. Jag väljer att publicera bilden även här, för att illustrera det absurda i situationen.

Det här inlägget postades i Barnpornografi, grundlagen, Rättssäkerhet, Yttrandefrihet. Bokmärk permalänken.

Ett svar till Mangafallet mellanlandar i hovrätten

  1. Pingback: Beklämmande läsning om Mangafallet | OLSVENNE

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *